3 Gatsu no Lion adds 8 More Cast Members

The official website of the upcoming TV anime 3 Gatsu no Lion (March comes a lion) has revealed eight more cast members.

3 Gatsu no Lion adds 8 More Cast Members

  • Kyoda Kyoko – CV: Inoue Marina
  • Takahashi Yusuke – CV: Hosoya Yoshimasa
  • Shimada Kai – CV: Miki Shinichiro
  • Misumi Tatsuyuki – CV: Sugita Tomokazu
  • Matsumo Issa – CV: Kimura Subaru
  • Kawamoto Someji – CV: Chiba Shigeru
  • Koda Masuchika – CV: Ohkawa Toru
  • Hayashida Takashi – CV: Sakurai Takahiro

Source: kitakubu

Leave a Comment

Your email address will not be published.